მმართველი გუნდი

 

დავით ბოსტაშვილი- დირექტორი

განათლება: აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორი

ტელ: 597 14 10 93

ელფოსტა: info@agro.ge

 

ეკატერინე ნარჩემაშვილი - დირექტორის მოადგილე

განათლება: ბიზნესის ადმინისტრირება, მენეჯმენტი

ტელ: 595 24 22 86

ელფოსტა: enarchemashvili@agro.ge

 

ნინო ნადიბაიძე- აგრო ბიზნესის განვითარების მენეჯერი

განათლება: აგრო ბიზნესის მენეჯერი

ტელ: 599600341

ელფოსტა: info@agro.ge

 

ლიანა ჭიჭაყუა -ანალიტიკოსი

განათლება:მათემატიკა

ტელ:574014136

ელფოსტა:info@agro.ge


ანნა ბოჭორიშვილი - გაყიდვების გუნდის ხელმძღვანელი

განათლება: ფართო პროფილის ვეტერინარი

ტელ.: 599868790

ელფოსტა: info@agro.ge

 

 

 

 

 


ქოლ-ცენტრი: 


თამარ გონენაშვილი

განათლება: ფართო პროფილის ვეტერინარი

ტელ.: 568104242

ელფოსტა: info@agro.ge 

 

 

თამუნა მოდებაძე

განათლება: ფართო პროფილის ვეტერინარი

ტელ.: 591006161

ელფოსტა: info@agro.ge 


ფარმაცევტ კონსულტანტები


მიმართულება: ვეტერინარია

 

ეთერ ბერიკაიძე

განათლება: ფართო პროფილის ვეტერინარი

ტელ.: 597704588; 2 746396

ელფოსტა: info@agro.ge 

 

 

ეკა ილაური

განათლება: ფართო პროფილის ვეტერინარი

ტელ.: 597704588; 2 746396

ელფოსტა: info@agro.ge 


 

რუსუდან ვარადაშვილი

განათლება: ფართო პროფილის ვეტერინარი

ტელ.: 591807885; 2 746396

ელფოსტა: info@agro.ge 

 

მიმართულება: აგრონომია

 

ნინო ჭიორელი

განათლება: აგრონომი

ტელ.: 59580 8081; 2 746396

ელფოსტა: info@agro.ge 

პრისეილერი

 

ოთარ ლაშქარაშვილი

განათლება: ბიზნესის ადმინისტრირება, მენეჯმენტი

ტელ.:  598828875

ელფოსტა: info@agro.ge 

 

 

 

 საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

 

 

 


თეონა ნოზაძე - მენეჯერი

განათლება: ჟურნალისტი

ტელ.: 595339296; 2 746396

ელფოსტა: info@agro.ge

 

ფინანსური განყოფილება


ანა ჭყონიძე - მენეჯერი

განათლება: ბიზნესის ადმინისტრირება, მენეჯმენტი

ტელ.: 551083084; 2746397

ელფოსტა: fin@agro.ge

 

 

ვერა ცატავა - ბუღალტერი

განათლება: ეკონომიკა და ფინანსები

ტელ.: 59200191; 2 746397

ელფოსტა: info@agro.ge