სონრაუნდი / Sonround

მოქმედი ნივთიერება: გლიფოსატი 48%


გამოყენება და ხარჯვის ნორმა 

სონრაუნდს გააჩნია სწრაფი მოქმედების მექანიზმი.არ ირეცხება ნალექისაგან გამოყენებიდან 30 წუთის მერე. აქვს კარგი ხსნადობის უნარი.


სონრაუნდი დიფუზიურად იჭრება მცენარის ქსოვილებში  ფოთლის ბაგეებიდან და გადანაწილდება მთელ სისტემაში, მათ შორის  ფესურებშიც. გარეგანი ნიშნები შეინიშნება გამოყენებიდან 1 კვირაში, სრული განადგურება ხდება 2-3 კვირაში, გამომდინარე ამინდობრივი პირობებიდან. საუკეთესო ეფექტი მიიღწევა გასანადგურებელი მცენარეების აქტიური ზრდის ფაზაში, თბილი ამინდისა და ნიადაგის საკმარისი ტენიანობის დროს.


მწარმოებელი: Agrobest grup, თურქეთი