ბიოაქტივი

თხევადი ბიოორგანული სასუქი


შემადგენლობა:  ორგანული ნივთიერებები 5 %;

აზოტი - 2,2მგ/მლ;

პეპტიდები -  15მგ/მლ;

ამინომჟავები - 2,5მგ/მლ;

ფიტოჰორმონები - 0,2მგ/მლ

ნახშირბადი - 4,3მგ/.


პრეპარატული ფორმა: სითხე.


გამოყენება: ორაგანული სასუქი "ბიოაქტივი" გამოიყენება ფესვგარეშე გამოკვების, თესლის და ტუბერის დამუშავებისთის, როგორც ღია ისე დახურულ გრუნტში.


უპირატესობები: 


• მცენარეთა პროდუქტიულობის ზრდა

• საკვები ელემენტების მაღალი შეღწევადობა და ათვისება

• ყვავილობისა და ნაყოფის გამოღების სტიმულაცია

• ნაყოფის მაღალი საგემოვნო თვისებები

• სტრეს-ფაქტორების დაძლევა

• მცენარეის იმუნური სისტემის გაძლიერება

• დამცავი ბიოლოგიური პროცესების გააქტიურება

• მცენარის გამძლეობა მავნებელ-დაავადებებით, ჰერბიციდებით და კლიმატური ცვლილებებით გამოწვეული სტრესებისადმი

• ხელს უწყობს მცენარის ღეროვანი უჯრედების აქტივაციას

• პროდუქციის შენახვის ვადის განხანგრძლივება

 


ბიოაქტივის გამოყენების რეკომენდაცია თესლის დამუშავებასა და ფოთლოვან გამოკვებაში

 

 

 კულტურა

თესლის დამუშავების ნორმა მლ/კგ

ფოთლოვანი გამოკვების ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა

 

ჯერადობა

ბოსტნეული კულტურები

40

1

2

კარტოფილი

20

1

2-3

მარცლოვანი კულტურები

1

1

2

მზესუმზირა

5

1

2

სიმინდი

2

1

2

ვაშლი

-

2

3

ვაზი

-

1

3

გაზონის ბალახები

20

1

2-5

ყვავილოვანი კულტურები

-

1

3

დეკორატიული ხეები და ბუჩქები

-

3

3