ალპგორი

მოქმედი ნივთიერება: დიმეთოატი 400გრ/ლ, ქლორპირიფოსი 480გ/ლ;


პრეპარატული ფორმა: ემულსია კონცენტრანტი, ხსნადი.


უპირატესობები: 


• ძლიერი სისტემურ-კონტაქტური აკარიციდი


• სწრაფად შთაინთქმება ფოთლიდან, ღეროებიდან და ფესვებიდან გადანაწილდება მთელ მცენარეში


• მოქმედების დიდი დიაპაზონი მღრნელი და მწუწნი მავნებლის წინააღმდეგ


• იმის გამო, რომ მაღალეფექტურად მოქმედებს მწუწნი მავნებლის (ბუგრები, თრიფსები და სხვა) წინააღმდეგ ზღუდავს ვირუსული ინფექციის გავრცელებას


• წარმატებით გამოიყენება ძირითად სასოფლო-სამეურნეო კულტურებში


• გამოიყენება ფართო ტემპერატურული დიაპაზონით


• იცავს კულტურებს ისეთი მავნებლებისგან, რომლებიც გამძლენი არიან პიროტროიდებისადმი


• მოქმედების სწრაფი ტემპი


• არ იწვევს ფიტოტოქსიკურობას


გამოყენება და ხარჯვის ნორმები

 

კულტურა

მავნებელი

ხარჯვის ნორმა

ლ/ჰა

ლოდინის პერიოდი

დღე

ვაშლი, მსხალი

ფარიანები და ცრუფარიანები, ტკიპები, ფოთოლხვევიები, ნაყოფჭამიები,ბუგრები, თრიფსები, ჩრჩილები, ყვავილჭამიები

1.4-2.1

40

ვაზი

ტკიპები, ფარიანები, და ცრუფარიანები,

2-2.5

20

ატამი ქლიავი

ბუგრები,ფარიანები,  ცრუფარიანები,აღმოსავლური ნაყოფჭამია, ტკიპები

2

40

ციტრუსები

ტკიპები, ბუგრები,ფარიანები,  ცრუფარიანები

3

40

საძოვრები

კალიები

2

30

თამბაქო

ბუგრები, თრიფსები

1

30