მაქსიმუმი

მოქმედი ნივთიერება: დიმეტომორფი- 9%; მანკოცები 60%.

 


•    იცავს მცენარეს, როგორც ქსოვილის შიგნით (სისტემური მოქმედება), აგრეთვე ქმნის მცენარის ზედაპირზე დაცვით ბარიერს (კონტაქტური მქმედება);

 

•    მაქსიმუმისადმი პათოგენის გამძლე შტამპი არ არსებობს;

 

•    მაქსიმუმით მცენარის დამუშავება დაავადებების ნიშნებით გამოჩენამდე უზრუნველყოფს მის სრულ დაცვას;

 

•    არ არის ფიტოტოქსიკური ფუტკრებისთვის;

 

•    აქვს ეკონომიური და ზუსტი ხარჯვის ნორმა;

 

•    დაცვითი ხანგრძლივობა 19-14 დღე;

 

•    რეკომენდებული დოზით გამოყენების შემთხვევაში უარყოფითად არ მოქმედებს გარემოზე.

 

 

გამოყენება და ხარჯვის ნორმა

 


კულტურა

დაავადება

ხარჯვის ნორმა

კგ/ჰა

ლოდინის პერიოდი დღე

ვაზი

ჭრაქი

2

40

კარტოფილი

ფიტოფტორიოზი,

მაკოროსპოროზი,

ალტერნარიოზი

2

20

კიტრი

პერენოსპოროზი

2

15

პომიდორი

(ღია და დახურული გრუნტი)

ფიტოფტოროზი

ალტერნარიოზი

2

20

ხახვი

პერენოსპოროზი

2

15

თამბაქო

პერენოსპოროზი

2

20