ჰოსტრაკოლ კობო

მოქმედი ნივთიერება: პროპინები 70%; ციმოქსანილი 6%


გამოყენება და ხარჯვის ნორმა

 

 

კულტურა

დაავადება

ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა ან ლ/წყალი

ლოდინის პერიოდი

დღე

ვაზი

ჭრაქი,წითურა,შავი ლაქიანობა

2

18

ვაშლი

ქეცი

2

14

ატამი

სიხუჭუჭე

2

14

საზამთრო

ჭერნაგი (ჭრაქი)

200გრ/100ლ წყალზე

14

კიტრი

ჭრაქი

200გრ/100ლ წყალზე

14

კარტოფილი

ფიტოფტორა

100გრ/100ლ წყალზე

14

პომიდორი

ალტერნარიოზი

ფიტოფტორიოზი

100გრ/100ლ წყლი

14