ფულპასი

მოქმედი ნივთიერება: პენკონაზოლი 10გრ/ლ.

 

 

•    მაღალი ეფექტი და ხანგრძლივი დაცვითი პროფილაქტიკური და სამკურნალო მოქმედება;

 

•    დაბალი ხარჯვის ნორმა;

 

•    ინტერვალი დამუშავებებს შორის 7-14 დღე, ამინდობრივი პირობებისა და ეგეტირებადი მასის ზრდის გათვალისწინებით.

 

 

კულტურა

დაავადება

ხარჯვის ნორმა

ლ/ჰა

ლოდინის პერიოდი

დღე

ვაზი

ნაცარი

0.15-0.25

20(3)

ატამი

ნაყოფის სიდამპლე, ნაცარი

0.5

20(4)

მარწყვი

ნაცარი

0.5

-

ალუბალი

კოკომიკოზი

0.4

-

ვაშლი

ნაცარი

0.4

20(4)

ვარდი

მიხაკი

ქოთნის ყვავილები

 

ნაცარი, ჟანგა

0.5%-იანი ხსნარი

-

კიტრი (დახურული გრუნტი)

ნაცარი

0.25-0.4

-

კიტრი (ღია გრუნტი)

ნაცარი

0.2

20(2)