მისამართი: თბილისი, ქ. წამებულის №91-ის მოპირდაპირე მხარე

ტელ.: +995 (32) 2746396,

           +995 (32) 2746394