დისტრიბუცია

დისტრიბუცია

"როქი" მთელი საქართველოს მასშტაბით 300-მდე ვეტაფთიაქსა და ფერმერთა მომსახურების ცენტრს ამარაგებს. დისტრიბუცია ხორციელდება ორი საწყობიდან. აღმოსავლეთ საქართველოს ლილოს საწყობი ამარაგებს, დასავლეთ საქართველოს კი ქუთაისის საწყობი.

დისტრიბუცია