ქოლ-ცენტრი

ქოლ-ცენტრი

ქოლ-ცენტრის ეფექტური მუშაობა მნიშვნელოვნად განაპირობებს სადისტრიბუციო მომსახურების ხარისხს. "როქის" ოპერატორები, რომლებიც დარგის პროფესიონალებიც არიან (ვეტერინარი, აგრონომი) დაგეგმილი მარშრუტების გრაფიკის შესაბამისად იღებენ შეკვეთებს და აწვდიან სიახლეებს ვეტაფთიაქებისა და ფერმერთა მომსახურების ცენტრების წარმომადგენლებს, ახორციელებენ სატელეფონო კონსულტაციას.

ქოლ-ცენტრი