აგაშილდი
სასუქის ტიპი: ორგანული
აგასი
სასუქის ტიპი: ორგანული
ამინოაგა CaB
ამინოაგა CaB-ს გამოყენება დასაშვებია ფართო გამოყენების ქიმიკატებთან და სასუქებთან,გამოყენებამდე ჩაატარეთ პატარა ცდა.
აგარუთი
გამოიყენება ორგანულ მეურნეობაში, როგორც ღია ისე დახურულ გრუნტში, ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვების გზით .
აგამინ ექსტრა
გამოიყენება ორგანულ მეურნეობაში, როგორც ღია ისე დახურულ გრუნტში, ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვების გზით .
ბიოაქტივი
· მცენარეთა პროდუქტიულობის ზრდა · საკვები ელემენტების მაღალი შეღწევადობა და ათვისება · ყვავილობისა და ნაყოფის გამოღების სტიმულაცია · ნაყოფის მაღალი საგემოვნო თვისებები · სტრეს-ფაქტორების დაძლევა · მცენარეის იმუნური სისტემის გაძლიერება · დამცავი ბიოლოგიური პროცესების გააქტიურება · მცენარის გამძლეობა მავნებელ-დაავადებებით, ჰერბიციდებით და კლიმატური ცვლილებებით გამოწვეული სტრესებისადმი · ხელს უწყობს მცენარის ღეროვანი უჯრედების აქტივაციას · პროდუქციის შენახვის ვადის გახანგრძლივება