კუორე კრისტალი / Cuore Cristal
google plus

შემდგენლობა:


CU – 10%
ZN – 1,1 %


პრეპარატული ფორმა:


მიკროგრანულირებადი კრისტალური ფხვნილი.


მოქმედების სპექტრი:

 

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება: ვაზი, ხეხილი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, კენკროვნები, ციტრუსი, დეკორატიული და საფურაჟე მცენარეები.

 

გამოყენება:


ვაზი - ჭრაქი, ბაქტერიული კიბო; ვაზს უნარჩუნებს ჯიშურ არომატს;


ხეხილი - ხეხილის ბაქტერიული დაწვა, ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, ქეცი;


ბოსტნეული - ჭრაქი, ბაქტერიოზი, ფიტოფტორიოზი, ქეცი, ალტერნარიოზი, ანთრაქნოზი;


ბაღჩეული - ჭრაქი, ბაქტერიოზი;


კენკროვანი, დეკორატიული მცენარეები - ფოთლების ლაქიანობა.


ციტრუსი - ციტრუსის ბაქტერიული კიბო, ანთრაქნოზი, ალტერნარიოზი.


ფოთლოვანი გამოკვება: 1კგ/ჰა.


წვეთოვანი გამოკვება: 2კგ/ჰა.


შეუთავსებადობა: დაუშვებელია მისი შერევა ტუტეებთან, სპილენძიან, კალციუმიან,   პროდუქტებტან და ამინომჟავებთან. ფუნგიციდებთან და ინსექტიციდებთან შერევისას საჭიროა წინასწარი ტესტირების ჩატარება.


შენახვის პირობები: მოათავსეთ ბავშვებისთვის ხელმიუწვდომელ კარგად ვენტილირებულ ადგილზე კვების პროდუქტების და ფურაჟისგან მოშორებით. შენახვა რეკომენდებულია 5°
- 25°C  ტემპერატურას შორის.


გამოყენებებს შორის მინიმალური ინტერვალია 10-დან 15დღემდე (მცენარეზე და ბიო-კლიმატურ პირეობებზე დამოკიდებულებით).