აგასოლ NPK 19:19:19 + TE
google plus

შემდგენლობა:
 
საერთო აზოტი (N) –19% 
ნიტრატული ფორმა (N-NO3) – 5,50%
ამიაკური ფორმა (N-NH4) –  5,60%
ამიდური ფორმა (N-NH2) – 7,90% 
ფოსფორის პენტაოქსიდი (P2O5) – 19%
კალიუმის ოქსიდი ( K2O) – 19%
ბრომი  (B) – 0,01%
სპილენძი (Cu) – 0,003%
რკინა (Fe) – 0,025%
მანგანუმი (Mn) – 0,013%
მოლიბდენი ( Mo) – 0,001%
თუთია (Zn) – 0,004%
ნატრიუმი (Na) – <0,5%
ქლორი (Cl) – <0,5%
მძიმე მეტალები:
კადმიუმი (Cd) – <9მგ/კგ
ქრომი (Cr) – <150მგ/კგ
ტყვია ( Pb) – <4მგ/კგ
დარიშხანი  (As) – <9მგ/კგ
ვერცხლისწყალი (Hg) – <0,01მგ/კგ

პრეპარატული ფორმა: კრისტალური ფხვნილი.

გამოყენება:

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება: ხეხილი, ბოსტნეული, მარცვლეული კულტურები. 


გამოკვების რეკომენდებული დოზაა: ფოთლოვანი კვების რეკომენდებული დოზა: ბოსტნეული 25-30გრ/100ლ წყალი, გამოიყენეთ ყოველ 15დღეში; ხეხილი 30-50გრ/100ლ; მარცვლეული 15-20გრ/100ლ.


წვეთოვანი კვების რეკომენდებული დოზა: ბოსტნეული 250-300გრ/100ლ წყალი, გამოიყენეთ ყოველ 15დღეში; ხეხილი 300-500გრ/100ლ; მარცვლეული 150-200გრ/100ლ.
შეუთავსებადობა: თავსებადია ყველა გავცელებულ აგროქიმიკატთან და სასუქთან.

შენახვის პირობები: შეინახეთ მშრალ ადგილას -10C°-დან +40C°-მდე ტემპერატურაზე აალებადი პროდუქტებისგან მოშორებით.