ბიოაქტივი
google plus

ბიოაქტივი

თხევადი ბიოორგანული სასუქი

 

შემადგენლობა: 

ორგანული სასუქი წარმოადგენს ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების კომპლექსს: მცენარეული ღეროვანი უჯრედების ნუკლეოპლაზმურ და ნანო ციტოპლაზმურ ნაერთებს. არ შეიცავს გენმოდიფიცირებულ კომპონენტებსა და ქიმიურ დანამატებს.


პრეპარატული ფორმა: სითხე.

 

გამოყენება: ორაგანული სასუქი “ბიოაქტივი” გამოიყენება ფესვგარეშე გამოკვების, თესლის და ტუბერის დამუშავებისთვის, როგორც ღია ისე დახურულ გრუნტში.

 

უპირატესობები: 

·         მცენარეთა პროდუქტიულობის ზრდა

·         საკვები ელემენტების მაღალი შეღწევადობა და ათვისება

·         ყვავილობისა და ნაყოფის გამოღების სტიმულაცია

·         ნაყოფის მაღალი საგემოვნო თვისებები

·         სტრეს-ფაქტორების დაძლევა

·         მცენარეის იმუნური სისტემის გაძლიერება

·         დამცავი ბიოლოგიური პროცესების გააქტიურება

·         მცენარის გამძლეობა მავნებელ-დაავადებებით, ჰერბიციდებით და კლიმატური ცვლილებებით გამოწვეული სტრესებისადმი

·         ხელს უწყობს მცენარის ღეროვანი უჯრედების აქტივაციას

·         პროდუქციის შენახვის ვადის გახანგრძლივება

 

ბიოაქტივის გამოყენების რეკომენდაცია თესლის დამუშავებასა და ფოთლოვან გამოკვებაში

 კულტურა

თესლის დამუშავების ნორმა მლ/კგ

ფოთლოვანი გამოკვების ხარჯვის ნორმა /ჰა

 

ჯერადობა

ბოსტნეული კულტურები

40

1

2

კარტოფილი

20

1

2-3

მარცლოვანი კულტურები

1

1

2

მზესუმზირა

5

1

2

სიმინდი

2

1

2

ვაშლი

2

3

ვაზი

1

3

გაზონის ბალახები

20

1

2-5

ყვავილოვანი კულტურები

1

3

დეკორატიული ხეები და ბუჩქები

3

3