აგამინ ექსტრა
google plus


აგამინ ექსტრა

ორგანულ-მინერალური სასუქი

შემადგენლობა:

მთლიანი აზოტი ------------------------------- w / v 7.35%

რომელთაგან

ორგანული აზოტი ---------------------------- w / v 7.07%

ორგანული ნახშირბადი ------------------------- w / v 23.58%

ამინომჟავები----------------------------- w/v 43.95%

პრეპარატული ფორმა:  სითხე

მოქმედების სპექტრი:  გამოიყენება ორგანულ მეურნეობაში, როგორც ღია ისე დახურულ გრუნტში,  ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვების გზით .     

ფოთლოვანი გამოკვება: 

ბოსტნეული კულტურები (დახურული გრუნტი) 2.5-3.5 ლ/ ჰა

ბოსტნეული  კულტურები (ღია გრუნტი) : 3.5-4.0 ლ/ჰა-ზე

მარწყვი: 3ლ/ჰა

ვაზი სასუფრე, საღვინე: 3.5 ლ/ჰა-ზე

ხეხილი: 4.5-5.5ლ/ჰა

კივი: 4 ლ/ჰა-ზე

ტექნიკური კულტურები: 2.5ლ/ჰა

მარცვლეული: 1.5-2.0 ლ / ჰა (კომბინაციაში   თავსებადია ჰერბიციდებთან)

წვეთოვანი გამოკვება:      

ბოსტნეული, ბაღჩეული კულტურები (დახურული გრუნტი) : 10–15 ლ/ჰა 

ბოსტნეული, ბაღჩეული კულტურები (ღია გრუნტი): 20-25 ლ/ჰა

ტექნიკური კულტურები: 25ლ/ჰა

ყვავილები: 20ლ/ჰა

თავსებადობააგამინ ექსტრას  გამოყენება დასაშვებია ფართო გამოყენების ქიმიკატებთან და სასუქებთან (გამოყენებამდე საჭიროებს ტესტირებას). არ შეურიოთ სპილენძის შემცველ პროდუქტებს.


შენახვის პირობები: შეინახეთ თავის ტარაშივე რომელიც დაცულია მზის პირდაპირი სხივებისგან, მშრალ, გრილ და კარგად ვენტილირებად ადგილას, საკვებისა და სასმელისაგან მოშორებით.