აგარუთი
google plus

 

აგარუთი

ორგანულ-მინერალური სასუქი

შემადგენლობა:

მთლიანი აზოტი ------------------------------- w / v 4.66% 

რომელთაგან

ორგანული აზოტი ---------------------------- w / v 2.22%

შარდმჟავა აზოტი ------------------------------- w / v 2.45% 

წყალში  ხსნადი  ფოსფორი (P2O5) --------- w / v 4.66% 

 წყალში ხსნადი კალიუმი  (K2O) ----------- w / v 4.43% 

ამინომჟავები ---------------------------------- w / v 12.13%

ჰუმუსის მჟავები --------------------------------- w / v 7.00%

ორგანული ნახშირბადი ------------------------- w / v 6.06%

ფულვის მჟავა -----------------------------------    w / v 0.23%

Fe რკინაწყალში ხსნადი EDTA-------------- w / v 0.86% 

Mn მანგანუმი წყალში ხსნადი EDTA ------- -w / v 0.37%

Zn თუთია წყალში ხსნადი EDTA -------------- w / v 0.15%

B ბორი წყალში ხსნადი ------------------------- w / v 0.14% 

Cu სპილენძი წყალში ხსნადი EDTA ------------ w / v 0.02% 

Mo მოლიბდენი წყალში ხსნადი  ------------ w / v 0.02% 

 

პრეპარატული ფორმა:  სითხე

მოქმედების სპექტრი:  გამოიყენება ორგანულ მეურნეობაში, როგორც ღია ისე დახურულ გრუნტში,  წვეთოვანი გამოკვების გზით .   

წვეთოვანი გამოკვება:

ბოსტნეული კულტურები (დახურული გრუნტი) 1.5-3.0ლ/10002 

მარწყვი: 3ლ/10002 

ტექნიკური კულტურები: 25-40ლ/ჰა

ყვავილები: 25ლ/ჰა

თავსებადობა: აგარუთის გამოყენება დასაშვებია ფართო გამოყენების ქიმიკატებთან და სასუქებთან (გამოყენებამდე საჭიროებს ტესტირებას).

შენახვის პირობები: შეინახეთ თავის ტარაშივე რომელიც დაცულია მზის პირდაპირი სხივებისგან, მშრალ, გრილ და კარგად ვენტილირებად ადგილას, საკვებისა და სასმელისაგან მოშორებით.