ამინოაგა CaB
google plus

 

ამინოაგა CaB

სასუქის ტიპი: EC სასუქი     

შემადგენლობა:

მთლიანი აზოტი ------------------------------- w / v 12.22%                    

რომელთაგან

ორგანული აზოტი ---------------------------- w / v 6.17%                     

ამიაკის აზოტი--------------------------------- w / v 0.37%                     

ამინომჟავები----------------------------------- w/v 35.28%                              

ორგანული ნახშირბადი ---------------------- w / v 17.13%              

CaO წყალში ხსნადი --------------------------- w/v 10.00%                 

B წყალში ხსნადი------------------------------- w/v 0.25%                 

პრეპარატული ფორმა:  სითხე

მოქმედების სპექტრი:  ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება:

ფოთლოვანი გამოკვება:

ვაზი -სასუფრე, საღვინე: 4-4.5ლ/ჰა

ხეხილი 4.5ლ/ჰა

მარწყვი: 2-2,5 ლ/ჰა

ბოსტნეული კულტურები (დახრულული გრუნტი): 3-3,5 ლ/ჰა

ტექნიკური კულტურები:2.5ლ/ჰა

წვეთოვანი გამოკვება:

ბოსტნეული კულტურები (დახრულული გრუნტი): 3-4ლ/მ2

პომიდორი (დახურული გრუნტი):  3.5 ლ/ჰა

ტექნიკური კულტურები: 2.5ლ/1000მ2

ყვავილები: 2ლ/1000მ2

თავსებადობა: ამინოაგა CaB-ს  გამოყენება დასაშვებია ფართო გამოყენების ქიმიკატებთან და სასუქებთან,გამოყენებამდე ჩაატარეთ პატარა ცდა.


შენახვის პირობები: შეინახეთ ორიგინალურ შეფუთვაში, რომელიც დაცულია მზის პირდაპირი სხივებისგან, მშრალ, გრილ და კარგად ვენტილირებად ადგილას, საკვებისა და სასმელისაგან მოშორებით.