დიქლორიზონატი
„დიქლორიზონატი“ განკუთვნილია: • სასმელ-სამეურნეო წყლის (მუნიციპალიტეტებში, ქალაქების წყალმომარაგების სისტემებში, წარმოებასა და ინდუსტრიაში) და საცურაო აუზის წყლის სადეზინფექციოდ, მათ შორის წყლის სიმწვანის, წყალმცენარეების ზრდის საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩასატარებლად.
კუმირატი
მღრღნელების საწინააღმდეგო სადერატიზაციო (როდენტიციდური) საშუალება
სეპტაკოლი
ხელის ჰიგიენური დეზინფექტანტი განკუთვნილი საავადმყოფოებსა და ჯანდაცვის სექტორში, საზოგადოებრივ და კომერციულ ობიექტებში, კვების მრეწველობაში, ფარმაცევტულ და კოსმეტიკურ ინდუსტრიაში, სილამაზის სალონებსა და საყოფაცხოვრებო პირობებში.
სეპტექსი
სეპტექსს ახასიათებს სწრაფი, ფართო სპექტრის ანტიმიკრობული მოქმედება გრამდადებითი და გრამუარყოფითი მიკროორგანიზმების მიმართ
დეზაპინი
რეკომენდირებულია სკების, ფიჭიანი ჩარჩოებისა და ინვენტარის სადეზინფექციოდ. დადებითად მოქმედებს ფუტკრის ოჯახების ზრდა-განვითარებაზე, ხელს უწყობს რთული შერეული ინფექციების პროფილაქტიკას და უზრუნველყოფს მაღალხარისხიანი, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის მიღებას.
ლამბდა ციჰალოტრინი
ინსექტოაკარიციდული ხსნარი, შენობა-ნაგებობების დასამუშავებლი საშუალება