ალფარინი 10 SC / ALFARIN 10 SC
ინსექტიციდი, სახლის პირობებში ტარაკნების, მოზრდილი კოღოებისა და სახლის ბუზების საწინააღმდეგო საშუალება.
აპინექსი
სკების, ჩარჩოებისა და ინვენტარის სადეზინფექციო საშუალება
აპსაჩემ პეროქსიდი 50 / Apsachem peroxide 50
აპსაჩემ პეროქსიდი 50 ბიოლოგიურად დაშლადი ბიოციდი გამოიყენება სასმელი წყლის დასამუშავებლად. აქტიურია მიკროორგანიზმების ფართო სპექტრის ბაქტერიების, ობის სოკოს, საფუარის, ვირუსებისა და სპორების მიმართ. pH-ის ფართო სპექტრით ეფექტურია სხვა სადიზნფექციო საშუალებებთან შედარებით.
აქუა-ნეტ ეკო ტაბლეტი
სადეზინფექციო ტაბლეტები, წყლის ავზებისა და აუზებისათვის.
ბაქ-200
გამოიყენება სანიტარული დამუშავება (წმენდა), დეზინფექციისათვის - მეცხოველეობისა და მეფრინველეობის ობიექტების, პროდუქციის რეალიზაციის ადგილების, ხორცისა და რძის გადამამუშავებელი საწარმოების, სასაკლაოების, პატარა ცხოველების და ფრინველების შენახვის ადგილების, ბუნაგების, გალიების და სხვა ადგილების დასამუშავებლად, განსაკუთრებით მათი დეჰელმინთიზაციის შემდეგ. დაავადებული ფუტკრის სკების, ჩარჩოების და სხვა მოწყობილობების სადეზინფექციოდ, ასკოფეროზის, ასპერგილოზის, სიდამპლეების, ნოზემატოზის დროს. ვეტერინარულ ზედამხედველობას დაქვემდებარებული სხვა ობიექტების სადეზინფექციოდ - ტექნოლოგიური და სანიტარული მოწყობილობები, ტრანსპორტი, ავზები, წყალმომარაგების სისტემები, ხელსაწყოები, დანადგარები და ა.შ.
ბეტა 1
ბეტა 1-ის მალამო არის ფართო სპექტრის ანტისეპტიური საშუალება ადგილობრივი გამოყენებისათვის. მალამოს აქტიური ნივთიერება პოვიდონ-იოდი (პვპ-იოდი) ანადგურებს მიკროორგანიზმებს. ის ეფექტურად მოქმედებს ბაქტერიების, სოკოების, სპორების, ვირუსების, უმარტივესების (ერთუჯრედიანი ორგანიზმები) წინააღმდეგ. ახდენს ინფექციის გავრცელების პროფილაქტიკას და ხელს უწყობს გამოჯანმრთელებას. მოქმედების ამ მექანიზმის წყალობით რეზისტენტობა პრეპარატის მიმართ, ასევე, მეორადი რეზისტენტობა ხანგრძლივი გამოყენების დროს მოსალოდნელი არ არის.