ბეტა 1
პრეპარატი რეკომენდირებულია კანის სოკოვანი და ბაქტერიული ინფექციების, ასევე ნაწოლების და ტროფიკული წყლულების სამკურნალოდ.
ბიოდინ ექსის გელი 1%-იანი
პრეპარატი გამოიყენება ხელებისა და კანის ჰიგიენური დეზინფექციისათვის.
ბიოდინ-ექსი (სითხე)
პრეპარატი გამოიყენება შენობების, ოთახების (მათი მოწყობილობის), სანიტარულ-ტექნიკური აღჭურვილობის, აპარატების, ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების, სატრანსპორტო საშუალებების და სხვადასხვა დანიშნულების ინვენტარის ზედაპირების სადეზინფექციოდ.
ბროდიფაკუმი 0.005% / რეთსქილერი
წამლის ფორმა: მზა ფორმის გრანულირებული მისატყუარი. ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: სადერატიზაციო საშუალება. სამიზნე სახეობა: მღრღნელები. მწარმოებელი ქვეყანა: კორონი, საქართველო. შემადგენლობა: ბროდიფაკუმი 0.005%-ანი. გამოყენების წესი და დოზები ერთი შეფუთვა (60 გ) ნაწილდება და იყრება პატარა ქაღალდებზე და ამგვარად ლაგდება მღრღნელების ადგილსამყოფელში.
ბრომადიოლონი 0.005% / რეთსქილერი
წამლის ფორმა: მზა ფორმის გრანულირებული მისატყუარი. ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: სადერატიზაციო საშუალება. სამიზნე სახეობა: მღრღნელები. მწარმოებელი ქვეყანა: კორონი, საქართველო. შემადგენლობა: ბრომადიოლონი 0.005%-ანი. გამოყენების წესი და დოზები ერთი შეფუთვა (60 გ) ნაწილდება და იყრება პატარა ქაღალდებზე და ამგვარად ლაგდება მღრღნელების ადგილსამყოფელში. მღრღნელების სიკვდილიანობა იწყება 3-5 დღის შემდეგ. მღრღნელების სრული განადგურებისათვის უმჯობესია ამ ღონისძიებების ჩატარება ორჯერადად, 10 დღიანი ინტერვალით.
დეზაპინი
რეკომენდირებულია სკების, ფიჭიანი ჩარჩოებისა და ინვენტარის სადეზინფექციოდ. დადებითად მოქმედებს ფუტკრის ოჯახების ზრდა-განვითარებაზე, ხელს უწყობს რთული შერეული ინფექციების პროფილაქტიკას და უზრუნველყოფს მაღალხარისხიანი, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის მიღებას.