ალბენდაზოლი 10%-ანი
მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვი: ნემატოდებით, ცესტოდებით და ტრემატოდებით გამოწვეული კუჭ-ნაწლავის და ღვიძლის დაავადებების პროფილაქტიკისა და მკურნალობისათვის.
ალბექსი 250 / Albeks 250
მსხვილფეხა პირუტყვი: ნემატოდებით, ცესტოდებით და ტრემატოდებით გამოწვეული კუჭ-ნაწლავის და ფილტვის დაავადებების პროფილაქტიკისა და მკურნალობისათვის.
ალბექსი 3000 / Albeks 3000
გამოიყენება მსხვილფეხა პირუტყვის, ცხვრის, თხის, ღორის, ცხენის, ბეწვიანი ნადირის, ფრინველის დეჰელმინთიზაციისთვის, მათ შორის: კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის ჰელმინთოზების (ბუნოსტომოზი, ჰემონქოზი, კოოპერიოზი, ნემატოდიროზი, ოსტერტაგიოზი, სტრონგილატოზი, ტრიქოსტრონგილიდოზი, ქაბერტიოზი, ეზოფაგოსტომოზი, ასკარიდოზი, ტრიქოცეფალოზი, ტოქსოკაროზი, ტოქსასკარიდოზი, ანკილოსტომოზი, უნცინარიოზი, ასკარიდოზი, ჰეტერაკიდოზი); ცესტოდოზების (ავიტელინოზი, მონიეზიოზი, თიზანიეზიოზი) მიმართ.
ალბექსი 400 / Albeks 400
ცხენის, მსხვილფეხა პირუტყვის, ცხვრის, თხის, ღორის, სხვა ცხოველების, ფრინველის დეჰელმინთიზაცია
ალბექსი 600 / Albeks 600
პრეპარატი ეძლევა პერორალურად, ერთჯერადად, დიეტის გარეშე ინდივიდუალურად ან ჯგუფური მეთოდით საკვებთან ერთად.
ალემაზი / Alemaz
გამოიყენება ცხოველთა კანის სხვადასხვა დაავადებების სამკურნალოდ: ტრიქოფიტია, მიკროსპორია, ფავუსი, ეგზემა, დერმატიტი, ასევე ეფექტურია ნეკრობაქტერიოზის, ჩლიქის სიდამპლის, ფსოროფტოზისა და სარკოფტოზის (მუნი) დროს.