მისამართი: თბილისი, ქ. წამებულის №91-ის მოპირდაპირე მხარე

ტელ.: +995 (32) 2746396, 
+995 (32) 2746394