მისამართი: თბილისი, ქ. წამებულის №77
ტელ.: +995 (32) 2746396, 
+995 (32) 2746394

დაგვიკავშირდით:

ცხელი ხაზი: 597 70 45 88

ტექნიკის მენეჯერი: 599 87 34 07

ვეტერინარი: 591 80 78 85 , 597 40 13 75

ძაღლისა და კატის ნუტრიციოლოგი: 555 80 98 98