რიკარფას ტაბლეტები ხორცის არომატით
პრეპარატის სავაჭრო დასახელება: რიკარფას ტაბლეტები ხორცის არომატით. საერთაშორისო არაპატენტური დასახელება: კარპროფენი (Carprofen). სამკურნალო ფორმა: ტაბლეტები, პერორალურად მისაღები. შემადგენლობა: ხორცის არომატის მქონე რიკარფას ერთი ტაბლეტები შეიცავს მოქმედ ნივთიერებას: კარპროფენს 20მგ, 50მგ და 100მგ
აპსა ქუიმიტოქსი / Apsa Qumitox
საადსორბციო საშუალება, გამოიყენება როგორც მიკოტოქსინების ინჰიბიტორი, ყველა სახეობის ცხოველის მიმართ.
აპსაციდ პლუს (პერორალური ხსნარი) / Apsacid Plus Liq (Solution oral)
აპსაციდ პლუს ლიქ პერორალურად მისაღები ხსნარი Apsacid Plus Liq (Solution oral), თხევადი შემამჟავებელია, რომელიც გამოიყენება ფრინველებისა (ბროილერი, კვერცმდები ქათამი) და გოჭებისათვის.
აპსა პოლივიტ AD3EKC / Apsa Polivit AD3EKC
ვიტამინების დანამატი, იმუნოლოგიური რეაქციის სტიმულატორი. გამოიყენება ვეტერინარიაში ფრინველის, მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვის, ღორის, ცხენისა და კურდღლებისთვის
აპსაჩემ პეროქსიდი 50 / Apsachem peroxide 50
სადეზინფექციო ხსნარი აპსაჩემ პეროქსიდი 50 (Apsachem peroxide 50), გამოიყენება სასმელი წყლის ხარისხის ასამაღლებელად და სასმელი წყლის სადეზინფექციოდ (ბიოციდი).
აპსა ვიტა C 250 (Apsa Vita C 250)
C ვიტამინის 25%-იანი დანამატი, გამოიყენება ვეტერინარიაში ფრინველის, მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვის, ცხენის, ღორისა და კურდღელისათვის