აგასოლ NPK 19:19:19 + TE
გამოყენება: ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება: ხეხილი, ბოსტნეული, მარცვლეული კულტურები.
აგასოლ NPK 13:40:13 + TE
გამოყენება: ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება:ხეხილი,ბოსტნეული,მარცვლეული კულტურები.
აგასოლ NPK 5:10:43 + TE
ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება: ხეხილი, ბოსტნეული, მარცვლეული კულტურები.
მაიელფოსი / Myelfos
პრეპარატული ფორმა: სითხე; მოქმედების სპექტრი: ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება: ვაზი, ხეხილი, ბოსტნეული, ციტრუსი, ტროპიკული დეკორატიული და საფურაჟე მცენარეები. გამოყენება: ვაზი - ჭრაქი, სიდამპლე; ხეხილი - მონილიოზი, სიდამპლე; ბოსტნეული - ფიტოფტორა, სიდამპლე;
დემოლუშენი / Demolution
პრეპარატული ფორმა: ემულსია. მოქმედების სპექტრი: ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება: ვაზი, ხეხილი, ბოსტნეული, მარწყვი, მოცვი, ციტრუსი, ტროპიკული, დეკორატიული და საფურაჟე მცენარეები. გამოყენება: ვაზი - ყურძნის ჭია, ტკიპა; ხეხილი - ბუგრი, წითელი ტკიპა, ფსილა, ნაყოფჭამია;
კუორე კრისტალი / Cuore Cristal
პრეპარატული ფორმა: მიკროგრანულირებადი კრისტალური ფხვნილი. მოქმედების სპექტრი: ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება: ვაზი, ხეხილი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, კენკროვნები, ციტრუსი, დეკორატიული და საფურაჟე მცენარეები. გამოყენება: ვაზი - ჭრაქი, გომოზი, ბაქტერიული კიბო; ხეხილი - ხეხილის ბაქტერიული დაწვა, ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, ქეცი;