იმუნიტი სტიმ / IMMUNITY STIM
ყველა სახის ცხოველისა და ფრინველის იმუნიტეტის სტიმულირებისათვის.
ბიფლოქსი
შინაური ფრინველის (ბროილერი, სარემონტო ქათამი, ინდაური, ბატი, იხვი), გოჭების - კოლიბაქტერიოზის, სალმონელოზის, პასტერელოზის, სტრეპტოკოკოზის, მიკოპლაზმოზის, Enteritis nekrotica (ცალკეული და შერეული ინფექციები), ინდაურების Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus, Coryza, Pasteurella, Erysipelotrix-ით გამოწვეული ინფექციების სამკურნალოდ, ასევე შერეული ინფექციური დაავადებების და ვირუსული დაავადებების დროს გვერდითი ინფექციების სამკურნალოდ.
იოდოფორმის პუდრი
გამოიყენება ინფიცირებული ჭრილობების, ოპერაციების შემდგომი ჭრილობების, წყლულების, გამონაყარის, სველი ეგზემის, დერმატიტების, ტენდოვაგინიტების, ფლეგმონას, ლიმფადენიტის, ძნელად შეხორცებადი ჭრილობების დროს.
ნეომოქსი
გამოიყენება მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ცხენის, ღორის სასქესო ორგანოების, მშობიარობის შემდგომი ინფექციების პროფილაქტიკისა და მკურნალობისთვის, რომლთა გამომწვევია ოქსიტეტრაციკლინის და ნეომიცინის მიმართ მგრძნობიარე მიკროორგანიზმები.
ტრომიქსი
ტრომიქსის ფხვნილი გამოიყენება მსხვილფეხა და წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ღორების, შინაური ფრინველისა და ბოცვრების ბაქტერიული წარმოშობის ინფექციური დაავადების სამკურნალოდ.
აპივირინი
პრეპარატის შემადგენელი ნივთიერებები ამაღლებენ ფუტკრის რეზისტენტობას ვირუსული დაავადებების მიმართ. რემანტადინის ჰიდროქლორიდი წარმოადგენს ადამანტანის წარმოებულს და აქტიურია რიგი ვირუსების მიმართ, ავლენს დამთრგუნავ მოქმედებას ვირუსული უჯრედის მემბრანაზე და იწვევს მის სიკვდილს. ანტივირუსული მოქმედების მექანიზმი ძირითადად განპირობებულია სპეციფიკური რეპროდუქციის ადრეული სტადიის (უჯრედში ვირუსის შეღწევისა და რნმ საწყის ტრანსკრიფციამდე) შეფერხებაზე. ამგვარად, ფარმაკოლოგიური ეფექტურობა, ინფექციური პროცესის დაწყებით ფაზაში ვირუსული რეპროდუქციის დათრგუნვითაა უზრუნველყოფილი.